Polityka prywatności

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Combat Sambo Wrocław - Georgia Gocha Bejanishvili z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Pereca 42/13, 53-430 Wrocław. Za wykonanie praw wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej w dalszej części: „RODO”) odpowiada Combat Sambo Wrocław - Georgia Gocha Bejanishvili. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z umożliwieniem skorzystania w pełni z serwisu internetowego Combat Sambo Wrocław.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A-F RODO. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Dostęp do danych osobowych uzyskują upoważnieni pracownicy Combat Sambo Wrocław - Georgia Gocha Bejanishvili oraz dostawcy usług informatycznych, którym Combat Sambo Wrocław - Georgia Gocha Bejanishvili powierzył przetwarzanie danych osobowych. Nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

W każdej chwili osoba udzielająca zgody może skorzystać z prawa dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO.

Żądania wykonania praw należy przekazywać koordynatorowi w zakresie ochrony danych osobowych, którego wyznaczył Combat Sambo Wrocław - Georgia Gocha Bejanishvili, na adres email: gocza.b@gmail.com.

Podanie danych osobowych w żądanym zakresie ma charakter dobrowolny, jednak ich brak uniemożliwi korzystanie z serwisu internetowego Combat Sambo Wrocław. Jeżeli osoba uzna, że dane osobowe są przetwarzane w sposób naruszający prawo, może złożyć skargę do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Treść zgody:
Oświadczam, że zapoznałem się z powyższą informacją o przetwarzaniu danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Combat Sambo Wrocław - Georgia Gocha Bejanishvili z siedzibą we Wrocławiu, w celu umożliwienia mi skorzystania w pełni z serwisu internetowego Combat Sambo Wrocław.